Az iskola...

Tovább az Arany János Általános Iskola honlapjára!

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskola a mũvészeti nevelés sajátos módszereivel olyan személyiségeket, kíván kibocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekszenek. Igényük van az önmũvelésre, önállóságról, öntevékenységről és magas fokú együttmũködésről tesznek tanúbizonyságot. A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy másokkal is betartatják.

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik.
 Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös mũvészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék személyiségüket. Az általános iskola életében mindig fontos szerepet játszott a mũvészeti nevelés. 1996-ban a nevelőtestület egy komplex mũvészeti programot dolgozott ki és vezetett be.

 

A mũvészet kiemelt szerephez jut az alsó és felső tagozaton.  A programot kiegészítik a délutáni szakkörök és az alapfokú mũvészetoktatás. A délelőtti oktatásban a tánc és dráma modul alsó tagozaton a magyar irodalom és a mũvészetek mũveltségterületen, a felső tagozaton önálló tárgyként szerepel. A furulya, énekkar és a képzőmũvészet délutáni szakkör formájában mũködik. 2005. szeptemberében az általános iskola tagintézményeként elindult az alapfokú mũvészetoktatás színjáték, néptánc és moderntánc tanszakon.

2007-ben  a szakmai és tanügyi értékelés során  az alapfokú mũvészetoktatás kiváló minősítést kapott.
   A mũvészeti tanszakainkon félévente vizsgát és a szülők részére bemutatót tartunk. Tevékenyen részt veszünk a kerület kulturális életében. Az óvodákban az elmúlt években már több alkalommal tartottunk előadást.  Színjátszóink rendszeresen járnak színházba. Az intézményünk fiatal, de már országos és kerületi versenyeken is értünk el eredményeket.

Média

Tovább az iskola képeihez!

Tovább az iskola YouTube-csatornájához!