Az iskola...

Tovább az Arany János Általános Iskola honlapjára!

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskolai könyvtár rövid története

A zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igen fiatal iskola, 2009-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, következésképpen a könyvtára is ezekben az években gyarapodott, fejlődött, a gazdasági, társadalmi körülmények, és az iskola közössége belső szellemi erejének eredményeként.

A könyvtár létéről az 1959-es, első címleltárkönyvi bejegyzés ad tájékoztatást. Az első tíz évben állománya 1000 db-ra növekedett, elsősorban a tananyaghoz kapcsolódó szépirodalomból, főleg kötelező olvasmányokból és kortárs irodalomból állt. A könyveket főleg ajándékozásból, kis részét vásárlásból szerezték be. A következő tíz év már nagyobb gyarapodást mutatott, hiszen 1979 végére elérte a 4700 darabot. Állománya kibővült elsősorban pedagógiai szakirodalommal, de abban a történelmi időszakban nem hiányozhatott az ideológiai tartalmat hordozó irodalom sem, Marx, Engels, Lenin, valamint Makarenko művei.

A mai értelemben vett nyitva tartásról, kölcsönzésről még nem beszélhetünk, hiszen általában heti néhány órában a tanítás mellett, pedagógus végzettségű munkatárs látta el a könyvtárosi feladatokat. Maga a könyvtár helyisége is többször változott az évek folyamán. 1996-ban komplex művészeti programot dolgozott ki és vezetett be a nevelőtestület. Ekkor történt a mai ideális állapotokat is tükröző hármas csere a könyvtár, a rajzterem és a háztartási terem között az optimális hely és berendezés megvalósítása érdekében. A művészeti program területei: drámapedagógia, vizuális kultúra, ének-zene, mozgásművészet, tánc. A felmerült igények kielégítése érdekében hangsúlyosabbá vált az ezekhez a témákhoz kapcsolódó dokumentumok (könyv, video, DVD) beszerzése. 

A 2010-es év is nagy változást hozott a könyvtár életében, amikor új könyvtáros vette át a könyvtári feladatokat. Ekkor került kialakításra az olvasóterem, ahol egyszerre egy osztálynyi gyermeket lehet kényelmesen, asztalok mellé leültetni. Ezáltal a helyben olvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki.

A könyvtár az iskola földszintjén található 77 m2 alapterületű, mindenki számára könnyen megközelíthető, szép, világos helyiség.

Média

Tovább az iskola képeihez!

Tovább az iskola YouTube-csatornájához!