A könyvtár...

MNM, Központi Könyvtár - Általános információk
Általános információk


A Központi Könyvtár 1950-ben alakult a múzeum gyűjteményi osztályain őrzött régészeti és történelmi témájú szakkönyvekből, mely 1987-ben műtárgyvédelmi, 1989-ben a legújabb kori könyvtárak dokumentumaival bővült.

A könyvtári állomány összetétele és nagysága alapján Közép-Európa egyik legjelentősebb régészeti szakkönyvtára, melynek kurrensségét a kiterjedt kül- és belföldi kiadványcsere biztosítja. A 250 000-t meghaladó állományt a régészeti és a középkori történeti, a legújabb kori, az 1840 után megjelent szórványperiodika, az 1945 után kiadott múzeumi kiadványok, ill. a műtárgyvédelmi és a restaurátori tematikájú szakirodalom és 100 db CD-ROM, DVD alkotja.

A gyűjtemény építésének célja, hogy magyar és külföldi régészeti, történelmi, műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint újkori, legújabb kori magyar történeti forráskiadásokkal, ill. művelődéstörténeti nyomtatott és elektronikus dokumentumokkal támogassa a múzeumi egységek közép-duna-medencei tudományos kutatásait, feldolgozási tevékenységét, kiállításrendezéseit valamint ezen tematikák felsőszintű oktatását.

2004 áprilisában elkezdődött az adatbázis építése, melyben jelenleg a kurrens könyvek és periodika adatfelvétele történik. A korábbi dokumentumok fellelhetőségei - egyelőre - a hagyományos szerzői és cím-, valamint a tárgyszó-katalógusokban állnak rendelkezésre. MNM adatbázis elérhetősége http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.html (Az adatbázis építése folyamatos, ezért - jelenleg még - nem tartalmazza a Könyvtár teljes állományát.)

A Központi Könyvtár 2005 novembere óta nyilvános tudományos szakkönyvtár. A gyűjtemény egyediségéből adódóan a periodika, a kézikönyvek, az e-dokumentumok nem, a nyomtatott monográfiák pedig korlátozott számban ill. ideig kölcsönözhetőek

Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök: 9h - 16h,
péntek: 9h - 14h,
szerda: zárva