A könyvtár...

MNM, Központi Könyvtár - Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat

A Könyvtárhasználat a MNM-ban külső olvasók részére

(1) A Könyvtárak szolgáltatásainak igénybevételét a 1997. évi CXL. törvény 1. sz. mellékletének f) pontja biztosítja.

(2) A Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára nyilvános, tudományos szakkönyvtár

(3) A Könyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik, a) hazai és külföldi társintézményekben és társintézetek tudományos munkaköreiben és rokon tudományok területén dolgoznak;

b) felsőfokú oktatási intézmények hallgatói;

c) akik a 18. életévüket betöltötték, és a Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatában meghatározott témák iránt érdeklődnek;

d) jogi személyek, (pl. Könyvtárak, egyéb intézmények, testületek, stb.)

e) akik a MNM Könyvtárába a szabályoknak és előírásoknak megfelelően beiratkoztak.

(4) Az olvasó köteles megismerni és betartani a Könyvtár szabályait és előírásait.

(5) A Könyvtár az olvasók számára szolgáltatást nyújt a gyűjtőkörében meghatározott, állományba vett, feldolgozott és rendszerezett állományáról. A Könyvtárban az olvasók tájékozódását segítik a manuális katalógusok és az elektronikus adatbázis. A Könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel is rendelkezésére áll az olvasóknak.

(6) A Könyvtárban kutatható a magyar és nemzetközi régészeti, történeti, muzeológiai tudományos kutatások és a műtárgyvédelmi és restaurátori tevékenység szakirodalma.

(7) A Könyvtár szolgáltatásai csak érvényes olvasójegy ellenében és az éves könyvtárhasználati díj befizetésével vehetők igénybe. (A kölcsönzőjegy elvesztését 8 napon belül be kell jelentenie az olvasónak, mert a jegy elvesztéséből adódó visszaélésekért a Könyvtár felelősséget nem vállal.)

(8) A Könyvtár az olvasó kérésére és költségére a Könyvtári dokumentumokról fénymásolatot, szkennelést, fotót és videó felvételt stb. készít, illetve sokszorosít. (Az elkészítés feltételeit a Szerzői jog és a könyvtári dokumentum állapota, a szolgáltatás díját az intézményi szinten rögzített díjazási szabályzat határozza meg.) 

Következő oldal