Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár

Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár

Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök: a Bánki Donát, a Kandó Kálmán és a Könnyûipari Műszaki Főiskolák teljes körű jogutódja. Az Óbudai Egyetem Könyvtára nyilvános felsőoktatási könyvtár.

Feladata az Egyetemen folyó szerteágazó és többsíkú oktatási és kutatási munka szolgálata, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása. A Könyvtár gyűjti, állományába illeszti és korszerű módon feltárja az Egyetem mindenkori szakterületébe tartozó hagyományos és nem hagyományos hordozón megjelenő irodalmat és szakirodalmi tájékoztatást nyújt. Elektronikus információs rendszerével, dinamikusan karbantartott gyűjteményeivel, szakszerű és magas szintű szolgáltatásaival segíti a hallgatók, oktatók és dolgozók tanulási, tanítási, nevelési és kutatási munkáját.

Gyűjtőkörében a legfontosabb szakterületek – elektrotechnika, gépészet, haditechnika, informatika, könnyűipar, környezetvédelem, közgazdaságtan, médiatechnológia, pedagógia, számítástechnika – és a kapcsolódó tudományágak irodalma térbeli és időbeli korlátok nélkül elérhető. Mintegy 140 ezer dokumentum, hazai és külföldi elektronikus adatbázis, 60 olvasói számítógép, másolási, nyomtatási és szkennelési lehetőség segíti a felhasználók munkáját.

A könyvtár...