Szavazás
Szavazás a portálról.

a. Nagyon jó!
b. Közepes
c. Gyenge.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára az egyetem hadtudományi és katonai műszaki karait kiszolgáló felsőoktatási könyvtár, a hadtudományi diszciplína információs központjaként működő nyilvános szakkönyvtár és kutatóhely. 

A polgári kutatói szféra részéről is határozott hozzáfordulás tapasztalható szolgáltatásai iránt, kiemelten a biztonság- és védelempolitika, nemzetbiztonság, haderő-átalakítás, civil kontroll, válság- és konfliktuskezelés, béketámogatás, békefenntartás, terrorizmus, etnikai kérdések, migráció, vegyi- és környezetbiztonság, katasztrófa megelőzés/elhárítás, polgári védelem, tűzvédelem, haditechnika, fegyverzettechnika, elektronika, rádióelektronika, lokátortechnika, híradástechnika, rendszertechnika, biztonságtechnika, repüléstudomány témakörökben.

 

Gazdag adatbázis- és egyéb e-forrás kínálat, EISZ kabinet, összességében 65 felhasználói számítógép, wifi környezet, számos web2 szolgáltatás, 500 ezres dokumentumállomány, 350 folyóirat, 3 kutatószoba, video-konferencia terem segíti a használókat.

Információkeresés!

Próbáld ki Te is a ZMNE hatékony információkeresést segítő programját!